BeLEEF(!)park Haverland

Anders wonen, anders leven. Meer in verbinding met de natuur vanuit het besef dat we er onlosmakelijk onderdeel van zijn. Klinkt dat zweverig? Het is juist heel concreet, praktisch en logisch. Natuurlijk eigenlijk. Ons idee voor deze andere, natuurlijke manier van wonen en leven noemen we BeLEEFpark Haverland.

De (zons)opkomst van Toekomstpark Haverland…

BeLEEFpark Haverland; Samen zorgen voor de wereld van morgen

BeLEEFpark Haverland wil samen zorgen voor de wereld van morgen door te verbinden, inspireren en activeren. Mensen bij elkaar brengen, en in de natuur. Zodat zij geïnspireerd kunnen raken door elkaar en door de natuur. Want in verbinding ontstaat inspiratie en inspiratie zet aan tot actie.

Daarom vind je BeLEEFpark Haverland bij voorkeur dichtbij de dorps- of stadsrand, tussen woongebied en Buitengebied, waar het eenvoudig bereikbaar en toegankelijk is en waar iedereen zich welkom en betrokken kan voelen. In het park is ruimte voor groene, duurzame en sociale initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan o.a. de bodemkwaliteit, de biodiversiteit, natuurbeleving en bewustwording/educatie.

BeLEEFpark Haverland is uniek omdat het verschillende functies en initiatieven met elkaar combineert. Men kan er wonen, werken, leren en recreëren (functies) in bijvoorbeeld een voedselbos, een pluktuin, een gemeenschap van kleine, ecologische huizen. Denk ook aan dagbesteding, zorgprojecten, educatieve projecten en gemeenschappelijke, ecologische voedselproductie (voorbeelden van initiatieven).
Alles is mogelijk, maar wel afhankelijk van de specifieke locatie en de lokale gemeenschap.

Tijdloos en tijdelijk

BeLEEFpark Haverland wil een tijdloos voorbeeld zijn van hoe we op een gezonde manier met onze leefomgeving kunnen samen-leven. Tijdloos omdat het park dankzij de combinatie van functies en initiatieven altijd in beweging is. Nieuwe initiatieven, maar ook nieuwe kennis en technologische ontwikkelingen kunnen leiden tot verbeteringen, nieuwe keuzes of tot het aantrekken van andere mensen.

Tegelijkertijd kan het tijdelijk zijn. Om de (verarmde) natuur in een gebied te ontwikkelen en te laten uitbloeien tot een groene oase zijn tijd en energie nodig. Ónze tijd en energie. Wanneer na 5 tot 10 jaar de natuur onze hulp niet meer nodig heeft, kunnen de pioniers die dit park hebben opgebouwd opnieuw beginnen in een ander BeLEEFpark. Op deze manier kunnen er op meerdere plekken in een gemeente, regio of provincie soortgelijke BeLEEFparken gerealiseerd worden en creëren we als het ware een Groene Rups die altijd in ontwikkeling is en een groen en duurzaam spoor achterlaat.

Toekomstpark Haverland als Groene Rups die een duurzaam spoor achterlaat

BeLEEFpark Haverland wil Verbinden, Inspireren, Activeren

Hoe vaak is het niet zo dat we in beweging komen nadat we door iets of iemand geïnspireerd zijn? Een gesprek, een film, een boek, een reis, een workshop, een wandeling. Het kan vanalles zijn, iets heftigs, of juist iets moois, maar ineens is er dat besef dat het tijd is voor actie.

Die inspiratie kwam in eerste instantie van buitenaf en triggerde iets binnenin ons. Met andere woorden: om geïnspireerd, geïnteresseerd en gemotiveerd te raken hebben we verbinding nodig. Iets of iemand buiten ons doet het vlammetje in ons ontsteken. Dat is in het kort de essentie van Toekomstpark Haverland: Het verbindt, inspireert en activeert.

Verbinding is vanzelfsprekend in de natuur

De natuur

Waar gaan we heen om te ontspannen, tot rust te komen, ons hoofd leeg te maken, ons lijf te voelen, te genieten, inspiratie op te doen, of even zorgeloos te zijn?

Grote kans dat er beelden in ons opkomen van bossen, weidse natuur, bergen, de zee, en meren. Oftewel, de natuur.
Wij mensen zijn afhankelijk van de natuur, we zijn er onlosmakelijk mee verbonden, deel van hetzelfde ecosysteem. We voelen dit misschien niet (meer) zo, maar het is simpelweg een feit: zonder de natuur kunnen we niet leven.

Om ons gevoel van verbinding met de natuur te herstellen wil BeLEEFpark Haverland die natuur een groter onderdeel maken van ons dagelijkse leven. De natuur dichter bij de mens brengen en andersom.
Daarom ligt BeLEEFpark Haverland bij voorkeur aan de dorps- of stadsrand zodat het eenvoudig bereikbaar is voor iedereen. Bovendien heeft het park een open karakter en is er ruimte voor verschillende groene en duurzame initiatieven waardoor het een verscheidenheid aan mensen aanspreekt. En hoe meer mensen zich er welkom en betrokken voelen, hoe meer hernieuwde verbindingen met de natuur er mogelijk zijn…

Groene, duurzame en sociale initiatieven

Het bijzondere en unieke aan BeLEEFpark Haverland is de combinatie van verschillende functies en verschillende initiatieven op één centrale plek. In Nederland – en in de rest van de wereld – zien we steeds meer voorbeelden van groene, duurzame en sociale initiatieven. Vaak echter, zijn het op zichzelf staande initiatieven waardoor het positieve effect op de massa en op de Aarde beperkt blijft: Een groep bevlogen mensen op plek A start een voedselbos of een Tiny Forest. Een andere groep op plek B realiseert een ecodorp met o.a. een gezamenlijke moestuin. Op plek C ontstaat een pluktuin, of een zonnepark, of een woon- en zorggroep. BeLEEFpark Haverland wil dit soort initiatieven combineren zodat ze elkaar versterken en daarmee de positieve impact op mens en natuur vergroten.

Een voorbeeld van een groen initiatief: volkstuintjes in Denemarken

Een park als systeem met spelregels

BeLEEFpark Haverland kan overal gerealiseerd worden. Idealiter blijft het niet bij slechts één park, maar wordt het ingezet als een systematiek om op verschillende plekken de natuur te herstellen en daarmee ook de verbinding tussen mens en natuur.

BeLEEFpark Haverland daagt uit tot groot(s) denken en vraagt om klein en praktisch beginnen. Afhankelijk van o.a. de specifieke locatie, de behoeften van de natuur, de grootte van de plek en niet te vergeten de wensen van de gemeenschap, wordt het park op organische wijze gerealiseerd. Het park ontstaat namelijk met, voor en door de (lokale) gemeenschap. Burgers, (lokale) overheden en professionals bepalen samen hoe het park vorm krijgt en aan welke initiatieven ruimte wordt geboden. Er kan bijvoorbeeld aangesloten worden bij reeds bestaande initiatieven of er kan samenwerking worden gezocht met boeren die geen opvolging kunnen vinden voor hun bedrijf.

Een aantal uitgangspunten staat centraal en die omschrijven we in de zogenaamde spelregels. Zo kan ieder initiatief eenvoudig getoetst worden. Per locatie kunnen specifieke spelregels van toepassing zijn, maar voor ieder park geldt dat initiatieven op een positieve manier bijdragen aan één of meerdere van de onderstaande uitgangspunten:

  1. Verbeteren van de bodemkwaliteit
  2. Verrijken van de biodiversiteit
  3. Bevorderen van (eetbaar) groen en nieuwe natuur
  4. Bijdragen aan natuurbeleving, -bewustwording, en -educatie.
  5. Bevorderen van sociale cohesie
  6. Tijdloos / Toekomstbestendig / Levert een positieve bijdrage op de lange termijn voor de natuur.

Samen zorgen voor de wereld van morgen door vernieuwend onderwijs

Deze zin zegt het allemaal: Samen Zorgen voor De Wereld van Morgen. Hoe de toekomst eruit kan zien, bepalen we zelf, met z’n allen. Hoe gezond de planeet is en hoe we de Aarde achterlaten voor toekomstige generaties, is aan ons. Als we een groene en gezonde toekomst wensen, dan kunnen we vandaag starten met bouwen aan het fundament.

En wie heeft de toekomst? Juist, de jeugd. Daarom pleit BeLEEFpark Haverland ervoor om scholen en universiteiten van meet af aan te betrekken bij de realisatie van het park. Kleine kinderen hebben er misschien een schooltuintje? Studenten kunnen er wellicht een heel jaar wonen en meedenken over de inrichting van het park, meewerken aan de bouw van circulaire, klimaatadaptieve en energieneutrale voorzieningen? Hoe gaaf is dat? Dat is nou vernieuwend onderwijs en de verbinding met de natuur wordt als het ware met de paplepel ingegoten.

Waar en wanneer BeLEEFpark Haverland?

De initiatiefgroep woont in de gemeente Echt-Susteren in de provincie Limburg en is aldaar in gesprek met wethouders en ambtenaren. Ook in andere Limburgse gemeenten, waaronder Sittard-Geleen, Beekdaelen, Leudal, Meerssen en Weert, is het initiatief BeLEEFpark Haverland enthousiast ontvangen. Toch is er tot op heden nog geen pilot van start gegaan.

Wij zijn dus nog steeds op zoek naar geschikte locatie van minimaal 1,5 hectare én vooral naar een Gemeente die out of the box durft te denken en – zelfs al is het tijdelijk (pilot van 10-15 jaar) – dit plan met ons durft te realiseren.

Ook zijn we op zoek naar mensen, de ‘gewone’ burger, naar jou! Mensen die op één of andere manier willen meehelpen en bijdragen aan dit BeLEEFpark. Met geld, met grond, met helpende handjes, met kennis, ervaring, een netwerk etc. Alle hulp is welkom. Bovendien, hoe groter de groep mensen die zich realiseert wat de toegevoegde waarde is van een BeLEEFpark in zijn of haar omgeving, des te groter de kans dat een gemeente gehoor geeft aan dit initiatief.

Laat dus van je horen. Of je nu een persoon bent, een groep, een school, een bedrijf of misschien zelfs een gemeente. Wij willen ons verbinden, samenwerken en vervolgens ‘zorgen voor de wereld van morgen’.
Neem contact op met Ginny via 06 41 18 16 44 of via ginnymulders@hotmail.com