Wie zijn wij?

Stichting Haverland bestaat uit een bevlogen groep mensen die zich belangeloos inzet voor het behoud van onze prachtige natuur. We ondernemen en organiseren allerlei activiteiten, van het ontwerpen, aanplanten en onderhouden van een voedselbos, tot het oogsten, verwerken en lekker eten van al hetgeen de natuur ons geeft. Gezelligheid, leren, delen en genieten staan centraal.
Naast de door onszelf georganiseerde natuurwerkdagen en workshops, bestaat de mogelijkheid tot het gezamenlijk organiseren van ├║w activiteiten zoals een kinder- of verjaardagsfeest, een teambuildingsdag, inspirerende wandeling, workshop of presentatie.

Doelstellingen en werkwzijze van de Stichting

  • We bevorderen het proces naar ecologische en gemeenschappelijke voedselproductie doordat we gronden in beheer nemen. Hiertoe worden met de grondeigenaren afspraken gemaakt over de inrichting en het beheer van die gronden.
  • Tevens zetten we ons in voor het realiseren van een gezonde woon- en leefomgeving,
  • Waarin we samen werken aan het bevorderen van ecologische en lokale voedselproductie,
  • Bij alles wat we doen zullen we kennis en ervaring met elkaar opbouwen en delen,
  • Hetgeen de sociale betrokkenheid en verbinding tussen mens en natuur bevordert.

We verrichten in dit kader een groot scala aan handelingen die in de ruimste zin van het woord verband houden met of bijdragen aan het bevorderen van de doelstellingen. Denk hierbij aan het organiseren en faciliteren van ontmoetingen met vrijwilligers, professionals, studenten, en geïnteresseerden.